CÁ SABA NAUY FILLET - PREMIUM

Kích cỡ  6 - 8 miếng/kg
Xuất xứ Nauy
Thành phần  100% cá Saba tự nhiên
Nhiệt độ bảo quản -18oC hoặc thấp hơn
Cách sử dụng gia nhiệt trước khi dùng, không tái đông sau khi rã đông
Khối lượng tịnh 10 kg/thùng

Thư viện ảnh

Ảnh sản phẩm - CÁ SABA NAUY FILLET - PREMIUM

CÁ SABA NAUY FILLET - PREMIUM

SELLER

CÁ SABA NAUY FILLET - PREMIUM
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER