CÁ SABA NAUY JUMBO (NỮ HOÀNG)

Kích cỡ  600 - 900 gram/con
Xuất xứ Nauy
Thành phần  100% Cá Saba Nauy tự nhiên
Nhiệt độ bảo quản -18oC hoặc thấp hơn
Cách sử dụng gia nhiệt trước khi dùng, không tái đông sau khi rã đông
Khối lượng tịnh 10 kg/thùng

Thư viện ảnh

Ảnh sản phẩm - CÁ SABA NAUY JUMBO (NỮ HOÀNG)

CÁ SABA NAUY JUMBO (NỮ HOÀNG)

SELLER

CÁ SABA NAUY JUMBO (NỮ HOÀNG)
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER