CÁ SABA NAUY NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH

Kích cỡ

300 - 500 gram/con

400 - 600 gram/con

600+ gram/con

Xuất xứ Nauy
Thành phần  100% Cá Saba tự nhiên
Nhiệt độ bảo quản -18oC hoặc thấp hơn
Cách sử dụng gia nhiệt trước khi dùng, không tái đông sau khi rã đông
Khối lượng tịnh 20 kg/thùng

Thư viện ảnh

Ảnh sản phẩm - CÁ SABA NAUY NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH

CÁ SABA NAUY NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH

SELLER

CÁ SABA NAUY NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER