CÁ SABA NHẬT NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH

Kích cỡ 

200-300 Gram/con

500-600 Gram/con

Xuất xứ Nhật Bản
Thành phần  100% cá Saba tự nhiên
Nhiệt độ bảo quản -18oC hoặc thấp hơn
Cách sử dụng gia nhiệt trước khi dùng, không tái đông sau khi rã đông
Khối lượng tịnh 15 kg/thùng

Thư viện ảnh

Ảnh sản phẩm - CÁ SABA NHẬT NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH

CÁ SABA NHẬT NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH

SELLER

CÁ SABA NHẬT NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER