CÁ SABA THÁI BÌNH DƯƠNG NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH

Kích cỡ 

40-60 con/thùng 

Xuất xứ Vùng biển Thái Bình Dương
Thành phần  100% cá Saba tự nhiên
Nhiệt độ bảo quản -18oC hoặc thấp hơn
Cách sử dụng gia nhiệt trước khi dùng, không tái đông sau khi rã đông
Khối lượng tịnh 10 kg/thùng

Thư viện ảnh

Ảnh sản phẩm - CÁ SABA THÁI BÌNH DƯƠNG NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH

CÁ SABA THÁI BÌNH DƯƠNG NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH

SELLER

CÁ SABA THÁI BÌNH DƯƠNG NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER