CÁ TRỨNG NAUY

Kích cỡ

40 - 50 con/kg (50% trở lên có trứng)

Xuất xứ Nauy
Thành phần  100% cá Trứng tự nhiên
Nhiệt độ bảo quản -18oC hoặc thấp hơn
Cách sử dụng gia nhiệt trước khi dùng, không tái đông sau khi rã đông
Khối lượng tịnh

20 kg/thùng

hoặc đóng gói lẻ 500 gram/khay HCK

Thư viện ảnh

Ảnh sản phẩm - CÁ TRỨNG NAUY

CÁ TRỨNG NAUY

SELLER

CÁ TRỨNG NAUY
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER