CỒI SÒ ĐIỆP HẢO HẠNG

Kích cỡ

80 - 100 cồi/kg

Xuất xứ Việt Nam (chất lượng xuất khẩu)
Thành phần  100% Sò Điệp tự nhiên
Nhiệt độ bảo quản -18oC hoặc thấp hơn
Cách sử dụng gia nhiệt trước khi dùng, không tái đông sau khi rã đông
Khối lượng tịnh 1 kg/túi (12 kg/thùng)

Thư viện ảnh

Ảnh sản phẩm - CỒI SÒ ĐIỆP HẢO HẠNG

CỒI SÒ ĐIỆP HẢO HẠNG

SELLER

CỒI SÒ ĐIỆP HẢO HẠNG
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER