LƯỜN CÁ HỒI ĐẠI TÂY DƯƠNG

Kích cỡ

Bản rộng 1 - 3 cm

Bản rộng 2 - 4 cm

Xuất xứ Vùng biển Đại Tây Dương
Thành phần  100% lườn cá hồi
Nhiệt độ bảo quản -18oC hoặc thấp hơn
Cách sử dụng gia nhiệt trước khi dùng, không tái đông sau khi rã đông
Khối lượng tịnh 10, 15, 20 kg/thùng

Thư viện ảnh

Ảnh sản phẩm - LƯỜN CÁ HỒI ĐẠI TÂY DƯƠNG

LƯỜN CÁ HỒI ĐẠI TÂY DƯƠNG

SELLER

LƯỜN CÁ HỒI ĐẠI TÂY DƯƠNG
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER