MÙA VỤ KHAI THÁC CÁ THU ĐAO CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

17/02/2024
Tin Tức

Do đặc tính sinh sản của cá thu đao (cá kìm) theo mùa nên tình hình khan hiếm mặt hàng này là rất lớn, đặc biệt là vào dịp cuối năm 2023, đầu năm 2024. 

Cá thu đao (cá kìm) là một loại cá di cư, có nghĩa là chúng di chuyển quãng đường dài để sinh sản và kiếm ăn. 

    Mùa vụ khai thác cá thu đao :

Tại Đài Loan:

 • Mùa vụ khai thác:
  • Cá thu đao được đánh bắt quanh năm ở vùng biển Đài Loan.
  • Mùa vụ cao điểm khai thác cá thu đao là từ tháng 8 đến tháng 11, khi cá di cư vào bờ để sinh sản.
  • Lượng cá thu đao khai thác được cao nhất vào tháng 9.

Tại Nhật Bản:

 • Mùa vụ khai thác:
  • Cá thu đao được đánh bắt quanh năm ở vùng biển Nhật Bản.
  • Mùa vụ cao điểm khai thác cá thu đao là từ tháng 8 đến tháng 10, khi cá di cư vào bờ để sinh sản.
  • Lượng cá thu đao khai thác được cao nhất vào tháng 9.

Tại Hàn Quốc:

 • Mùa vụ khai thác:
  • Cá thu đao được đánh bắt quanh năm ở vùng biển Hàn Quốc.
  • Mùa vụ cao điểm khai thác cá thu đao là từ tháng 9 đến tháng 11, khi cá di cư vào bờ để sinh sản.
  • Lượng cá thu đao khai thác được cao nhất vào tháng 10.

Mùa khai thác cá thu đao tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên qua mỗi năm do biến đổi khí hậu và các yếu tố môi trường khác.

Ảnh: sưu tầm

Chia sẻ

Bài viết liên quan