MỰC NANG NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH (không da, không nội tạng)

Kích cỡ

200 - 300 gram/con

300 - 500 gram/con

500 gram UP/con

Xuất xứ Việt Nam (chất lượng xuất khẩu)
Thành phần  100% mực tự nhiên
Nhiệt độ bảo quản -18oC hoặc thấp hơn
Cách sử dụng gia nhiệt trước khi dùng, không tái đông sau khi rã đông
Khối lượng tịnh 5 kg/túi x 2 túi/ thùng (10 kg/thùng)

Thư viện ảnh

Ảnh sản phẩm - MỰC NANG NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH (không da, không nội tạng)

MỰC NANG NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH (không da, không nội tạng)

SELLER

MỰC NANG NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH (không da, không nội tạng)
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER