THỰC PHẨM QUỐC HƯƠNG tham dự lễ ký kết Biên bản ghi nhớ và công bố sáng kiến: “Thương mại điện tử Xuyên biên giới: Kỷ nguyên bứt phá”

06/02/2023
Tin Tức

Sáng ngày 8 tháng 6 năm 2022, Cục Thương mại điện tử& Kinh tế số (iDEA) - Bộ Công Thương và Amazon Global Selling Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ và công bố sáng kiến “Thương mại điện tử xuyên biên giới: Kỷ nguyên bứt phá”.

Sáng ngày 8 tháng 6 năm 2022, Cục Thương mại điện tử& Kinh tế số (iDEA) - Bộ Công Thương và Amazon Global Selling Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ và công bố sáng kiến “Thương mại điện tử xuyên biên giới: Kỷ nguyên bứt phá”.

Không gian tại buổi lễ

Giám đốc công ty Quốc Hương Sg - Bà Nguyễn Thanh Tú và Trưởng Phòng Kinh Doanh - Ông Nguyễn Đăng Tùng có mặt tại buổi lễ

Chia sẻ

Bài viết liên quan