Sản phẩm

CÁ SABA THÁI BÌNH DƯƠNG NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH

Kích cỡ 

40-60 con/thùng 

Xuất xứ Vùng biển Thái Bình Dương
Thành phần  100% cá Saba tự nhiên
Nhiệt độ bảo quản -18oC hoặc thấp hơn
Cách sử dụng gia nhiệt trước khi dùng, không tái đông sau khi rã đông
Khối lượng tịnh 10 kg/thùng

Thư viện ảnh

Ảnh sản phẩm - CÁ SABA THÁI BÌNH DƯƠNG NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH

CÁ SABA THÁI BÌNH DƯƠNG NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH

SELLER

CÁ SABA THÁI BÌNH DƯƠNG NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

CÁ SABA NHẬT NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH

Kích cỡ 

200-300 Gram/con

500-600 Gram/con

Xuất xứ Nhật Bản
Thành phần  100% cá Saba tự nhiên
Nhiệt độ bảo quản -18oC hoặc thấp hơn
Cách sử dụng gia nhiệt trước khi dùng, không tái đông sau khi rã đông
Khối lượng tịnh 15 kg/thùng

Thư viện ảnh

Ảnh sản phẩm - CÁ SABA NHẬT NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH

CÁ SABA NHẬT NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH

SELLER

CÁ SABA NHẬT NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

CÁ SABA NAUY JUMBO (NỮ HOÀNG)

Kích cỡ  600 - 900 gram/con
Xuất xứ Nauy
Thành phần  100% Cá Saba Nauy tự nhiên
Nhiệt độ bảo quản -18oC hoặc thấp hơn
Cách sử dụng gia nhiệt trước khi dùng, không tái đông sau khi rã đông
Khối lượng tịnh 10 kg/thùng

Thư viện ảnh

Ảnh sản phẩm - CÁ SABA NAUY JUMBO (NỮ HOÀNG)

CÁ SABA NAUY JUMBO (NỮ HOÀNG)

SELLER

CÁ SABA NAUY JUMBO (NỮ HOÀNG)
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

CÁ THU ĐAO (Cá Thu Nhật - Cá Kìm)

Kích cỡ

Size 1 (6-7 con/kg)

Size 2 (8-10 con/kg)

Xuất xứ Thái Bình Dương
Thành phần  100% Cá Thu Đao (cá Thu Nhật - Cá Kìm) tự nhiên
Nhiệt độ bảo quản -18oC hoặc thấp hơn
Cách sử dụng gia nhiệt trước khi dùng, không tái đông sau khi rã đông
Khối lượng tịnh khoảng 9.5 kg/thùng

Thư viện ảnh

Ảnh sản phẩm - CÁ THU ĐAO (Cá Thu Nhật - Cá Kìm)

CÁ THU ĐAO (Cá Thu Nhật - Cá Kìm)

SELLER

CÁ THU ĐAO (Cá Thu Nhật - Cá Kìm)
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

ĐẦU CÁ HỒI ĐẠI TÂY DƯƠNG

Kích cỡ

400 gram+/đầu

Xuất xứ Vùng biển Đại Tây Dương
Thành phần  100% Đầu Cá Hồi tự nhiên
Nhiệt độ bảo quản -18oC hoặc thấp hơn
Cách sử dụng gia nhiệt trước khi dùng, không tái đông sau khi rã đông
Khối lượng tịnh 15 kg/thùng

Thư viện ảnh

Ảnh sản phẩm - ĐẦU CÁ HỒI ĐẠI TÂY DƯƠNG

ĐẦU CÁ HỒI ĐẠI TÂY DƯƠNG

SELLER

ĐẦU CÁ HỒI ĐẠI TÂY DƯƠNG
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

CỒI SÒ ĐIỆP HẢO HẠNG

Kích cỡ

80 - 100 cồi/kg

Xuất xứ Việt Nam (chất lượng xuất khẩu)
Thành phần  100% Sò Điệp tự nhiên
Nhiệt độ bảo quản -18oC hoặc thấp hơn
Cách sử dụng gia nhiệt trước khi dùng, không tái đông sau khi rã đông
Khối lượng tịnh 1 kg/túi (12 kg/thùng)

Thư viện ảnh

Ảnh sản phẩm - CỒI SÒ ĐIỆP HẢO HẠNG

CỒI SÒ ĐIỆP HẢO HẠNG

SELLER

CỒI SÒ ĐIỆP HẢO HẠNG
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

CÁ TRỨNG NAUY

Kích cỡ

40 - 50 con/kg (50% trở lên có trứng)

Xuất xứ Nauy
Thành phần  100% cá Trứng tự nhiên
Nhiệt độ bảo quản -18oC hoặc thấp hơn
Cách sử dụng gia nhiệt trước khi dùng, không tái đông sau khi rã đông
Khối lượng tịnh

20 kg/thùng

hoặc đóng gói lẻ 500 gram/khay HCK

Thư viện ảnh

Ảnh sản phẩm - CÁ TRỨNG NAUY

CÁ TRỨNG NAUY

SELLER

CÁ TRỨNG NAUY
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

CÁ SABA NAUY FILLET - PREMIUM

Kích cỡ  6 - 8 miếng/kg
Xuất xứ Nauy
Thành phần  100% cá Saba tự nhiên
Nhiệt độ bảo quản -18oC hoặc thấp hơn
Cách sử dụng gia nhiệt trước khi dùng, không tái đông sau khi rã đông
Khối lượng tịnh 10 kg/thùng

Thư viện ảnh

Ảnh sản phẩm - CÁ SABA NAUY FILLET - PREMIUM

CÁ SABA NAUY FILLET - PREMIUM

SELLER

CÁ SABA NAUY FILLET - PREMIUM
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

CÁ SABA NAUY NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH

Kích cỡ

300 - 500 gram/con

400 - 600 gram/con

600+ gram/con

Xuất xứ Nauy
Thành phần  100% Cá Saba tự nhiên
Nhiệt độ bảo quản -18oC hoặc thấp hơn
Cách sử dụng gia nhiệt trước khi dùng, không tái đông sau khi rã đông
Khối lượng tịnh 20 kg/thùng

Thư viện ảnh

Ảnh sản phẩm - CÁ SABA NAUY NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH

CÁ SABA NAUY NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH

SELLER

CÁ SABA NAUY NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

TÔM THẺ/SÚ LỘT VỎ, BỎ ĐẦU ĐUÔI (Tôm nõn, Tôm thịt)

Kích cỡ

120 - 160 khúc/kg

71 - 90 con/kg

Xuất xứ Việt Nam (chất lượng xuất khẩu)
Thành phần  100% thịt tôm
Nhiệt độ bảo quản -18oC hoặc thấp hơn
Cách sử dụng gia nhiệt trước khi dùng, không tái đông sau khi rã đông
Khối lượng tịnh 10 kg/thùng

Thư viện ảnh

Ảnh sản phẩm - TÔM THẺ/SÚ LỘT VỎ, BỎ ĐẦU ĐUÔI (Tôm nõn, Tôm thịt)

TÔM THẺ/SÚ LỘT VỎ, BỎ ĐẦU ĐUÔI (Tôm nõn, Tôm thịt)

SELLER

TÔM THẺ/SÚ LỘT VỎ, BỎ ĐẦU ĐUÔI (Tôm nõn, Tôm thịt)
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

MỰC NANG NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH (không da, không nội tạng)

Kích cỡ

200 - 300 gram/con

300 - 500 gram/con

500 gram UP/con

Xuất xứ Việt Nam (chất lượng xuất khẩu)
Thành phần  100% mực tự nhiên
Nhiệt độ bảo quản -18oC hoặc thấp hơn
Cách sử dụng gia nhiệt trước khi dùng, không tái đông sau khi rã đông
Khối lượng tịnh 5 kg/túi x 2 túi/ thùng (10 kg/thùng)

Thư viện ảnh

Ảnh sản phẩm - MỰC NANG NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH (không da, không nội tạng)

MỰC NANG NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH (không da, không nội tạng)

SELLER

MỰC NANG NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH (không da, không nội tạng)
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

LƯỜN CÁ HỒI ĐẠI TÂY DƯƠNG

Kích cỡ

Bản rộng 1 - 3 cm

Bản rộng 2 - 4 cm

Xuất xứ Vùng biển Đại Tây Dương
Thành phần  100% lườn cá hồi
Nhiệt độ bảo quản -18oC hoặc thấp hơn
Cách sử dụng gia nhiệt trước khi dùng, không tái đông sau khi rã đông
Khối lượng tịnh 10, 15, 20 kg/thùng

Thư viện ảnh

Ảnh sản phẩm - LƯỜN CÁ HỒI ĐẠI TÂY DƯƠNG

LƯỜN CÁ HỒI ĐẠI TÂY DƯƠNG

SELLER

LƯỜN CÁ HỒI ĐẠI TÂY DƯƠNG
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER